Downloads

Strategische visie in wording op het beroepsonderwijs

Getekend beeldverslag van de twee parallelle conferenties in december 2019

Praatplaten van de werkgroepen bij het online werkatelier in januari 2021