Downloads

Strategische visie in wording op het beroepsonderwijs

Getekend beeldverslag van de twee parallelle conferenties in december 2019

Praatplaten van de werkgroepen bij het online werkatelier in januari 2021

Rapportage Bouwstenen voor een toekomstperspectief op het mbo in 2030