In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan het documenteren en verder uitwerken van
alle inspirerende inbreng vanuit de 5 werkgroepen en de werkateliers.

Lees meer