Innovatieplatform voor het mbo van de toekomst


Samen ontwikkelen door in open dialoog te delen!

Het mbo maakt vooruitgang in Nederland mogelijk, we leiden namelijk 40% van onze beroepsbevolking op voor de banen van morgen! Om hierin te blijven slagen moet het beroepsonderwijs ontwikkelen, samen met bedrijven, gemeenten, vakverenigingen en opleiders. Op dit platform brengen we ideeën, kennis en initiatieven samen, voor een nog sterker mbo in 2030!

Praat mee op LinkedIn

Nieuws en verhalen

Samen met jou willen we inspireren, leren en delen, zodat het nieuwe beroepsonderwijs goed aansluit op de praktijk. Jouw praktijk. Blijf op de hoogte van al onze activiteiten, projecten, discussiegroepen en rapportages om het mbo toekomstbestendig te maken!

Alle artikelen

De toekomst van het mbo is al begonnen

MBOin2030 is voortvarend van start gegaan. In co-creatie hebben 150 betrokken friskijkers en dwarsdenkers eind 2019 een strategische visie opgeleverd. Die hebben we via 5 thema's verder uitgewerkt tot een concrete open aanpak. In 2022-2023 hebben we ideeën en oplossingen van onderwijsvernieuwers uit de samenleving opgehaald, die gaan we in 2024 in de praktijk van het beroepsonderwijs brengen!

Lees meer over ons proces

Uitdagingen oplossen via challenges

Om vernieuwende oplossingen voor het beroepsonderwijs te verzamelen (én ondersteunen d.m.v. van een ontwikkelbudget) organiseert het MBOin2030 innovatie challenges. In 2022-2023 zijn al vier challenges gelanceerd met veelbelovende resultaten! In deze concrete uitdagingen vroegen we innovators om oplossingen, tools en methodes te pitchen voor onze strategische thema's. Zo brengen we innovaties sneller in de mbo-praktijk. De challenges hebben hun deadline inmiddels bereikt, dus over de uitkomsten houden we jullie op de hoogte

Bekijk challenges Wil jij een initiatief delen?

Voltooide innovatie challenges

Al vele startups, mkb's, grootbedrijven en onderwijsvernieuwers hebben ideeën en oplossingen ingediend voor onze challenges! Hun initiatieven voor een toekomstbestendig beroepsonderwijs werden verder ondersteund met support van inspirerende onderwijsexperts en een ontwikkelbudget van €25.000 per winnend voorstel (afkomstig van het ministerie van OCW). Het komende jaar worden de voorstellen in de praktijk gebracht.


Goede initiatieven worden gestimuleerd!

Deelnemers aan onze challenges maakten kans op de onderstaande beloningen om hun oplossingen verder te ontwikkelen.

€25.000

Ontwikkelbudget voor je oplossing

500+

Onderwijsvernieuwers in je netwerk

>€2.500

Marketing & PR waarde voor je oplossing

Tijdlijn challenges

Lancering 1e challenge
Leerervaringen mee laten tellen

06 september 2022

Pitch voor de jury en uitslag
Geselecteerde deelnemers

25 november 2022

Winnaars 1e challenge bekend
Start pilotfase!

01 december 2022

Challenge kick-off event
Gepersonaliseerd leren

18 april 2023

Lancering 2e challenge
Regionale ecosystemen

05 juni 2023

Lancering 3e challenge
Gepersonaliseerd leren in het mbo

04 oktober 2023

Lancering 4e challenge
Veranderende rol docenten

26 oktober 2023

Winnaars 2e challenge bekend
Regionale ecosystemen

10 november 2023

Winnaars 3e & 4e challenge bekend
Gepersonaliseerd leren in het mbo
Veranderende rol docenten

26 februari 2024

Innovaties in de praktijk brengen
Op naar een toekomstbestendig beroepsonderwijs

01 maart 2024

Over MBOin2030

MBOin2030 is een samenwerkingsverband van onderwijsvernieuwers! De groep is groot en bestaat uit mensen uit het mbo, het bedrijfsleven, instellingen, vakverenigingen en de overheid. Mensen uit de praktijk dus. De afgelopen twee jaar hebben we nagedacht over het mbo van de toekomst. Bij de volgende stappen hebben we jouw perspectief en slimme ideeën nodig. We willen samen met jou een toekomstbestendig beroepsonderwijs vormgeven.

Over MBOin2030

MBOin2030 is een samenwerkingsverband van onderwijsvernieuwers! De groep is groot en bestaat uit mensen uit het mbo, het bedrijfsleven, instellingen, vakverenigingen en de overheid. Mensen uit de praktijk dus. De afgelopen twee jaar hebben we nagedacht over het mbo van de toekomst. Bij de volgende stappen hebben we jouw perspectief en slimme ideeën nodig. We willen samen met jou een toekomstbestendig beroepsonderwijs vormgeven.

Deze koplopers werken aan een innovatief mbo

157
Mbo-bestuurders en medewerkers

96
Professionals bij koepelorganisaties

74
Ambtenaren bij diverse overheden

86
Mbo-docenten en studenten

15
Werkgevers uit het bedrijfsleven

82
Vernieuwers uit andere domeinen

De mensen achter MBOin2030Innovatie binnen het onderwijs (FAQ)

Van veelgestelde vragen naar mogelijkheden: lees hier wat er wél kan!

Wat is MBOin2030?

MBOin2030 is een innovatieplatform voor het mbo van de toekomst. Het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven en de overheid werken samen aan het toekomstbestendig maken van het onderwijs. Powered by het ministerie van OCW.

Wat doet MBOin2030?

Een grote groep mensen uit het veld heeft nagedacht over de toekomst van het mbo. Daar kwamen vier thema’s uit. Een kerngroep heeft op die thema’s challenges georganiseerd. Iedereen met een goede oplossing maakte kans op een innovatiebudget van 25.000 euro. De vier meest kansrijke initiatieven per thema kregen 25.000 euro van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om hun idee verder uit te werken en op te schalen. Deze manier van werken, vanuit het veld, heet de open aanpak.

Welke challenge thema's zijn er?
  • Dialogisch valideren
  • Regionale ecosystemen succesvol maken
  • Gepersonaliseerd leren
  • Veranderende rollen van docenten
Worden de vernieuwingen ook echt ingevoerd?

Ja, de winnaars werken hun plannen verder uit in de praktijk, in een pilot. Andere scholen kijken mee en nemen ideeën over.

Werken andere ministeries ook samen met de samenleving, bijvoorbeeld met challenges?

Ja, er zijn meer ministeries die dit doen. Een voorbeeld is het innovatieprogramma Startup in Residence Intergov. De verwachting is dat steeds meer ministeries met de zogenoemde open aanpak gaan werken. Dat is samenwerken met de mensen  in het veld aan oplossingen voor hun uitdagingen. Wetten opleggen geeft weerstand in de samenleving. De open aanpak geeft vooral veel energie en passende oplossingen.

Wat heeft MBOin2030 bereikt?

Verschillende scholen waarderen en erkennen de ervaring en kennis die studenten eerder hebben opgedaan beter. Op twee hogescholen kunnen professionals een master dialogisch valideren volgen. In een Massive Open Online Course (MOOC) deelden 300 belangstellenden hun ervaringen met dialogisch valideren.

Regionale ecosystemen (samenwerkingen tussen scholen en bedrijven in de regio) worden duurzamer. Een community of practice deelt informatie over hoe je de samenwerking kunt verduurzamen en hoe je je vorderingen kunt meten. 

De pilots van de challenges Gepersonaliseerd Leren en Veranderende rollen en taken van docenten zijn in maart 2024 van start gegaan. Ze hebben een jaar de tijd om hun voorstellen uit te werken en op te schalen.

Wat gebeurt er na de challenges?

De pilots inspireren andere scholen en instellingen om te vernieuwen. MBOin2030 vraagt deelnemers aan de challenges om hun innovaties op te schalen. Dat kan op allerlei manieren.

Waar vind ik meer info over MBOin2030?

Houd deze website en de LinkedIn pagina van MBOin2030 goed in de gaten!

Hoeveel tijd kost dat nou, samenwerken met de samenleving?

In het begin kost dit traject meer tijd dan ‘gewoon’ beleid maken. Maar uiteindelijk spaar je tijd. Dat komt omdat je geen weerstand meer hoeft te overwinnen voor de plannen. Je hebt een breed draagvlak gecreëerd en kennis gedeeld.

Kan ik ook beginnen met een open aanpak?

Als je een zogenoemd wicked problem, een grote maatschappelijk uitdaging, wilt aangaan dan kan dat met de open aanpak. MBOin2030 wilde een oplossing vinden voor het lerarentekort en het onderwijs flexibeler maken. Je vraagt alle betrokkenen mee te denken tijdens een werkconferentie en daarna zet je stappen naar praktische oplossingen. Deze werkwijze is geschikt voor overheden en grote instellingen. De aanpak is onderzocht door dr. Max Herold. Sleutelfiguren in je team kunnen zijn training volgen. Wil je meer weten over de aanpak? Kijk dan naar onze ervaringen en de tools die we hebben gebruikt op www.grenzeloossamenwerken.nl.

Wat vinden mbo-studenten van MBOin2030?

De studenten die hebben meegedaan aan de challenges zijn heel blij dat hun ontwikkeling meer centraal komt te staan in het onderwijs. Ze kunnen hun talenten maximaal ontplooien dankzij gepersonaliseerd onderwijs en waardering van hun eerdere ervaring. Docenten krijgen meer de rol van coach en sluiten daardoor beter aan op de persoonlijke ontwikkeling van studenten. Leren in een ecosysteem helpt om het onderwijs actueel te maken: studenten krijgen hun opdrachten direct uit het bedrijfsleven. Op onze updates pagina vind je ervaringen van studenten met de innovaties van MBOin2030.

Bij wie kan ik informatie krijgen over MBOin2030 en de open aanpak?

Als je na het lezen van bovenstaande informatie enthousiast geworden bent over de open aanpak en de ervaringen van MBOin2030 kun je via ons contactformulier contact met ons opnemen. Tot binnenkort!


In contact komen met MBOin2030? 

Bezoek onze socials of stel een vraag via het formulier.

©2024 MBOin2030

Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Voorwaarden van Google zijn van toepassing.