Regionaal ecosysteem

Hier werken we samen aan de ontwikkeling van de regio

Uitleg over het thema

Regionaal ecosysteem

Het mbo werkt steeds meer met verschillende partners op verschillende manieren en op verschillende thema's samen. Denk aan het bedrijfsleven en doorlopende leerlijnen van vo, mbo en hbo en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden die regionale vraagstukken aanpakken. Er zijn in Nederland al heel wat partijen die heel goed samenwerken. Sommige van deze samenwerkingen zijn publiek-privaat: onderwijs en bedrijfsleven formuleren samen een opdracht. Sommigen hebben zich ontwikkeld tot goed functionerende regionale ecosystemen. Hoe komt dat? Wat maakte de samenwerking en het ecosysteem succesvol? Dat willen we graag weten.

Een plek voor innovatie

In 2030 werkt het beroepsonderwijs nauw samen in ecosystemen met het vmbo, het hoger onderwijs, bedrijven en diverse overheden. Samen werken ze aan de economische en maatschappelijke vitaliteit van de regio. Elk van deze regionale ecosystemen is verbonden in een Regionaal Centrum voor Innovatie en Beroepsonderwijs (CIB). Het CIB is het centrum waar het beroepsonderwijs met alle partijen in de regio samenwerkt aan de ontwikkelkansen en bestaanszekerheid van iedereen in de regio. Daarbij heeft het CIB een eigen innovatieagenda voor het beroepsonderwijs. Er zijn in het land al veel goede ecosystemen en CIB's in ontwikkeling. We zijn op zoek naar deze best practices. We hopen zo de succes- en faalfactoren en bijbehorende processen in kaart te brengen. Wat missen we nog om de enorme ambitie waar te maken?

Een proactieve werkgroep heeft de eerste stappen gezet!

Bekijk wat zij opgeleverd hebben op de downloads pagina.

12
Bestuurders van mbo-instellingen

1
Medewerker van een mbo-school

13
Professionals bij koepelorganisaties

3
Ambtenaren bij diverse overheden

2
Mbo-docenten en studenten

8
Vernieuwers uit andere domeinen

Bekijk de praatplaten van de werkgoep


Wil jij ook meepraten over het regionale ecosysteem?

Neem contact op via mboin2030@minocw.nl Aanjagers: Nanke Kraehe-Vriezen (Aventus) en Margot Felix (VISTA college)

"Mijn doel is een dynamische omgeving waar iedereen kan blijven groeien."


In contact komen met MBOin2030? 

Bezoek onze socials of stel een vraag via het formulier.

©2024 MBOin2030

Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Voorwaarden van Google zijn van toepassing.