Proces MBOin2030

Hoe zorgen wij voor een toegankelijk, toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs in iedere regio in 2030?

Roadmap naar een toekomstbestendig mbo in 2030

Meer informatie over deze processtappen vind je verder op deze pagina.

Eerste werkatelier: toekomstvisie mbo

07 december 2019

Tweede werkatelier: vijf thema's uitdiepen

31 december 2021

Start challenge: dialogisch valideren

06 september 2022

Start challenge: regionale ecosystemen

05 juni 2023

Start challenge: gepersonaliseerd leren

04 oktober 2023

Start challenge: veranderende rol docenten

26 oktober 2023

Op weg naar een toekomstbestendig beroepsonderwijs

01 januari 2024

Wat zijn de uitdagingen voor het mbo?

In de samenleving en op de arbeidsmarkt verandert de komende jaren veel. Op veel plekken zijn meer arbeidskrachten nodig, op andere minder. Werknemers hebben ook andere vaardigheden nodig door technologische ontwikkelingen zoals digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie. Ook individualisering en vergrijzing, het functioneren in een complexe samenleving en de steeds beperktere houdbaarheid van kennis als gevolg van alle innovaties stellen nieuwe eisen aan het onderwijs. Een tekort aan (gespecialiseerde) docenten en het sterk dalende aantal jonge studenten in het mbo maken de uitdaging groter. Voor studenten, docenten, bestuurders, bedrijven, overheden en andere partners van het mbo veel reden om na te denken over de toekomst van het beroepsonderwijs. Daarom wil MBOin2030 samen met alle betrokkenen werken aan een toekomstbestendig mbo.

Proces tot nu toe

Fase 1: eerste werkatelier en de strategische visie

In een co-creatie proces met 150 betrokken friskijkers en dwarsdenkers is eind 2019 een strategische visie ontwikkeld op het beroepsonderwijs. Dit gebeurde vanuit denken in kansen en oplossingen. De visie in wording houdt rekening met twee perspectieven en uitgangspunten:

  • Drastisch gedaalde studentenaantallen in 2030
  • Flexibilisering van het onderwijs in 2030

Het doel is om binnen deze uitgangspunten een arbeidsmarktrelevant beroepsonderwijs te ontwikkelen, toegespitst op de persoonlijke leer- en ontwikkelbehoefte van elk individu. 

Resultaat
Het resultaat van het eerste werkatelier is een visie in wording, een gezamenlijk ontwikkeld toekomstperspectief op het middelbaar beroepsonderwijs. Lees onze strategische visie en bekijk hieronder het getekende beeldverslag van de dag.


Fase 2: tweede werkatelier en werkgroepen

Vanuit de strategische visie in wording is de open aanpak verder gegaan. Deze visie is in 2020 verdiept door vijf verschillende werkgroepen waaraan ruim 400 mensen hebben deelgenomen:

  1. Regionaal ecosysteem met aanjager Tsjerk Bottema (Provincie Fryslan);
  2. Centrum voor Innovatie en Beroepsonderwijs met aanjager Wim van Amersfoort (adviseur en onderzoeker);
  3. Persoonlijke leer- en ontwikkellijnen (‘gepersonaliseerd leren’) met trekkers John Schobben (ROC de Leijgraaf) en Andrea Klaeijsen (VISTA);
  4. Rol van docenten met aanjager Marc van der Meer (Universiteit van Tilburg)
  5. Dialogisch valideren met aanjager Cees Brouwer (adviseur, tevens lid van de kerngroep)

Resultaat
Op donderdag 21 januari 2021 vond het tweede werkatelier online plaats. Daarbij hebben maar liefst 198 deelnemers vanuit hun expertise en ambitie de resultaten van de werkgroepen verder verdiept en daar ook vervolgacties aan verbonden. Bekijk de praatplaten van de werkgroepen en de rapportage van het tweede werkatelier op de downloads pagina.

Fase 3: leren van voorlopers

De kerngroep en aanjagers van MBOin2030 gaan in gesprek met onderwijsvernieuwers. Inspirerende ideeën krijgen alle ruimte, want iedereen die een goed idee heeft voor de vernieuwing van het onderwijs kan meedoen aan een challenge. Via deze challenges, bijeenkomsten en online kennisdeling verzamelt en deelt MBOin2030 praktijkvoorbeelden.


Deze koplopers werken aan een innovatief mbo

157
Mbo-bestuurders en medewerkers

96
Professionals bij koepelorganisaties

74
Ambtenaren bij diverse overheden

86
Mbo-docenten en studenten

15
Werkgevers uit het bedrijfsleven

82
Vernieuwers uit andere domeinen

Wil jij ook meepraten over het MBO in 2030?
Neem contact op via het formulier onderaan de pagina.
Of praat mee op LinkedIn of Twitter.


In contact komen met MBOin2030? 

Bezoek onze socials of stel een vraag via het formulier.

©2024 MBOin2030

Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Voorwaarden van Google zijn van toepassing.