De rol van de docent verandert

Leer wie je bent, wat je kunt en wat je wilt


Uitleg over het thema

De rol van de docent verandert

Het docentschap wordt de komende jaren steeds gevarieerder: docenten helpen studenten beter tot hun recht te komen op een veranderende arbeidsmarkt. Ze helpen studenten hun doelen te bereiken in verschillende leeromgevingen: op school, hybride en in reguliere werkomgevingen. Het beroep van docenten wordt daardoor ook dynamischer, met waardering (normering) voor hun verschillende rollen. Denk aan ontwikkelaar van het curriculum, stage- of werkplekbegeleider en examinator. De docent speelt in op technologische ontwikkelingen en trends als gepersonaliseerd leren. Het onderwijs signaleert deze trends vaak als eerste door feedback van studenten.   

Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?

We kijken naar de taak en rol van docenten in verschillende leeromgevingen en in verschillende opleidingsdomeinen. We willen graag weten hoe we de kwaliteit van docenten kunnen evalueren, wat voor standaarden daarvoor bestaan en hoe die veranderen door maatschappelijke ontwikkelingen. Hoe kunnen we wendbaar gedrag stimuleren? Wat betekent dat voor de kwaliteitsstandaarden van docenten?  Hoe werken scholen en instellingen aan instrumenten voor zelfreflectie en professionalsering? En welke rol speelt de lerarenopleiding hierbij? In verschillende challenges stellen we deze vragen aan het veld. Zo willen we de rollen en taken van docenten verder verdiepen en toekomstbestendig maken. 

Een proactieve werkgroep heeft de eerste stappen gezet!

Bekijk wat zij opgeleverd hebben op de downloads pagina.

2
Bestuurders van mbo-instellingen

6
Medewerkers van mbo-scholen

31
Docenten

3
Ambtenaren bij diverse overheden

6
Medewerkers van het mbo

2
Vernieuwers uit andere domeinen

Bekijk de praatplaat van de werkgoep

Wil jij ook meepraten over de rol de docent in 2030?

Neem contact op via mboin2030@minocw.nl Aanjager: Marc van der Meer (bijzonder hoogleraar arbeidsmarktonderwijs, Tilburg University)


"De docent krijgt straks een steeds rijker palet aan taken en rollen."


In contact komen met MBOin2030? 

Bezoek onze socials of stel een vraag via het formulier.

©2024 MBOin2030

Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Voorwaarden van Google zijn van toepassing.