De mensen achter MBOin2030

Vanaf 2019 zijn deze onderwijsvernieuwers, samen met ruim 400 betrokken meedenkers, op strategisch en praktisch niveau bezig met het toekomstbestendig maken van ons beroepsonderwijs! Bekijk de profielen van onze kerngroep en ondersteuners.Cees Brouwer

Cees Brouwer heeft ervaring in de ICT en telecommunicatie industrie (25 jaar) in diverse adviserende en leidinggevende rollen. Daarna is hij overgestapt naar het onderwijs. Hij heeft als bestuurder zowel bij een universiteit als een ROC gewerkt. Naast zijn werk heeft Cees altijd gestudeerd, een leven lang ontwikkelen is derhalve ingebakken. Nu heeft Cees een consultancy bureau en is actief met onderzoek en innovatieve projecten op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast heeft hij diverse advies- en toezichtrollen, met name in het onderwijs. Cees is vanaf de start betrokken bij mboin2030, als lid van de werkgroep en in de opstartperiode als trekker van het onderwerp dialogisch valideren.

LinkedIn


Ruud Duvekot

Ruud Duvekot is al sinds de vorige eeuw betrokken bij beleidsvorming en uitvoering van Leven Lang Ontwikkelen, en dan vooral de Erkenning van Verworven Competenties (EVC). Hij werkte onder meer bij de Universiteit Utrecht en het ministerie van Economische Zaken voordat hij in 2001 het Kenniscentrum EVC oprichtte. Zijn doel is dat de ervaring en de talenten van mensen beter benut worden. Als (associate) lector helpt hij die kennis te integreren in onderwijs en arbeidsmarkt. Datzelfde doet hij bij het Centre for Lifelong Learning Services, als Research Fellow van het UNESCO Institute of Lifelong Learning in Hamburg en als aanjager Valideren in MBOin2030. In 2016 verscheen zijn proefschrift 'Leren waarderen, een kwalitatief onderzoek naar de concepten van gepersonaliseerd leren en het erkennen van verworven competenties.'

LinkedIn


Margot Felix

Margot Felix houdt zich als onderzoeker, adviseur en manager sinds 1989 bezig met verandervraagstukken in het onderwijs. Ze ontwikkelt met een aantal instellingen een ecosysteem van Lerend Werken in de chemie. Daarbij maakt ze zich sterk voor het creëren van collectieve waarde. Meer informatie vind je op www.communityofpracticelimburg.nl. Ze gelooft dat mooie en slimme strategieën niet zomaar leiden tot innovatie. De sleutel tot verandering is accepteren dat de cultuur van een organisatie grote invloed heeft op de verandering. Daarom zoekt ze in haar werk voortdurend naar de menselijke maat als stuwende kracht. Binnen MBOin2030 is ze aanjager van het thema Regionaal Ecosysteem en Centra voor Innovatie & Beroepsonderwijs.

LinkedIn


Marc van der Meer

Marc van der Meer is bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg en onafhankelijk adviseur voor de mbo-sector. Hij ondersteunt de sector als keynote-speaker, gastdocent, onderzoeker en strategisch denker. Hij is lid van de kwaliteitscommissie van de stichting 'Ieder MBO een practoraat'. Ook maakt hij deel uit van de MBO-werkplaats Gepersonaliseerd leren met ICT. Daarnaast is hij bestuurslid van de Stichting Werk & Leren die de nieuwe leerwerkomgeving The Chocolate Factory ontwikkelt in Veghel. Binnen MBOin2030 is hij aanjager van het thema 'De veranderende rol van docenten.' 

LinkedIn


Wim van Amersfoort

Wim van Amersfoort is twaalf jaar bestuurder geweest van ROC Regio College in Zaanstreek-Waterland. Sinds 2019 werkt hij als onafhankelijk adviseur. Hij houdt zich bezig met vraagstukken rond de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Hij is vanaf de start betrokken bij MBOin2030 en is onder andere voorzitter geweest van de werkgroep Centra voor Innovatie & Beroepsonderwijs. Wim heeft veel ervaring met het opzetten van regionale samenwerking in het beroepsonderwijs. Dit kan gaan om een partnerschap met andere onderwijsinstellingen, met bedrijven of met een combinatie van partners. Als portefeuillehouder ecosystemen in de kerngroep is hij met name geïnteresseerd in de kritische succesfactoren voor duurzame samenwerking en de wijze waarop succesvolle projecten opgeschaald kunnen worden naar andere regio's of het landelijk niveau. 

LinkedIn

Team van ondersteuners


Nanke Kraehe

Nanke Kraehe is betrokken bij MBOin2030 als teamleider en als accountmanager bij de directie MBO van het ministerie van OCW.

LinkedIn


Gerda Mol Korving

Gerda Mol Korving is programmasecretaris en ondersteunt de kerngroep van MBOin2030.

LinkedIn 


Martine Hemstede

Martine Hemstede is als communicatieadviseur actief betrokken bij MBOin2030.

LinkedIn


Praat mee over het nieuwe beroepsonderwijs

MBOin2030 is actief op LinkedIn en Twitter


In contact komen met MBOin2030? 

Bezoek onze socials of stel een vraag via het formulier.

©2024 MBOin2030

Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Voorwaarden van Google zijn van toepassing.