Valideren

Uitleg over het thema:

In 2030 bestaat, in het kader van een leven lang leren en ontwikkelen, de mogelijkheid om overal
te leren, formeel, non-formeel en informeel. Dit heeft consequenties gehad voor de validatie: de waardering van het geleerde. Niet de leerwegen in hun totaliteit worden meer gevalideerd, maar de civiele waarde van de opgedane kennis en vaardigheden. Hiervoor is een nieuw kwalificatiesysteem ontwikkeld. Leeruitkomsten, zoals certificaten, diploma’s en praktijkverklaringen zijn opgenomen in het individuele diplomaregister voor het beroepsonderwijs.

Het nieuwe landelijke kwalificatiesysteem maakt het mogelijk om certificaten en verklaringen te stapelen tot een diploma en deze aan te vullen met nieuwe certificaten of een volgend diploma. Hiermee is de gewenste ruimte voor individueel maatwerk gecreëerd, evenals de mogelijkheid het systeem snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. De opdracht van het beroepsonderwijs heeft zich in dezelfde lijn ontwikkeld. Het faciliteren van de leervraag en ontwikkelmogelijkheden van studenten staat centraal, waarbij het aanbod is afgestemd op de vraag van de arbeidsmarkt.

Voor de de eindrapportage uit 2021 op dit thema heeft een werkgroep van 6 bestuurders/managers van mbo-scholen, 3 docenten, 5 beleidsmedewerkers van mbo-scholen, 5 vertegenwoordigers van koepelorganisaties, 3 mensen die werkzaam zijn bij de overheid, 2 studenten en 5 personen uit overige perspectieven de basis gelegd. Je kunt onder het tabblad ‘downloads’ de stukken vinden die de werkgroep heeft opgeleverd.

    De praatplaat die de werkgroep heeft ontworpen:

    Aanjager: Ruud Duvekot (Associate professor HU)