Donderdag 21 januari stond in het teken van het tweede werkatelier van de open aanpak MBO in 2030! Onder begeleiding van KaapZ hebben daarbij maar liefst 198 deelnemers vanuit hun expertise en ambitie gewerkt aan verschillende facetten van de toekomst van het beroepsonderwijs! Zoals te zien is aan de poll in de afbeelding hieronder, hebben we dit met een diverse groep gedaan.

Bas Derks, die het afgelopen jaar fungeerde als waarnemend directeur bij directie MBO van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), opende het werkatelier en sprak over de totstandkoming van de open aanpak en de rol van OCW hierin. Om het mbo toekomstbestendig te maken, werkt OCW graag samen met alle belanghebbende partijen in en rondom het beroepsonderwijs. Bij de open aanpak is gewerkt met de principes van co-creatie.

Tijdens het werkatelier gingen we aan de slag met de resultaten van de vijf werkgroepen die het afgelopen jaar hard aan het werk zijn geweest. De praatplaten die werden gebruikt tijdens de webinar-ronde zijn toegevoegd aan de downloads op deze website en vind je hier!

Ruim een jaar geleden vond een eerste werkatelier plaats in Amersfoort, waarbij 150 aanwezigen uit alle geledingen in en rondom het beroepsonderwijs samen een strategische visie in wording hebben ontwikkeld. Deze visie is in 2020 verdiept door vijf verschillende werkgroepen waaraan ruim 400 mensen hebben deelgenomen.

1. Regionaal ecosysteem met trekker Tsjerk Bottema (provincie Fryslan)
Klik hier voor de praatplaat.

2. Centrum voor Innovatie en Beroepsonderwijs met trekker Wim van Amersfoort (adviseur en onderzoeker)
Klik hier voor de praatplaat.

3. Persoonlijke leer- en ontwikkellijnen (‘gepersonaliseerd leren’) met trekkers John Schobben (ROC de Leijgraaf) en Andrea Klaeijsen (VISTA)
Klik hier voor de praatplaat. 
Wil je meer lezen over gepersonaliseerd leren? Klik dan hier.

4. Rol van docenten met trekker Marc van der Meer (Universiteit van Tilburg)
Klik hier voor de praatplaat. Wil je meer lezen over de rol van docenten? Klik dan hier.

5. Dialogisch valideren met trekker Cees Brouwer (adviseur, tevens lid van de kerngroep)
Klik hier voor de praatplaat.

Tijdens het werkatelier hebben we aan de hand van een aantal concrete vragen in verschillende workshops de resultaten van de werkgroepen verder verdiept en daar ook  vervolgacties aan verbonden. Daarbij werkten we aan verschillende vraagstukken op de snijvlakken van de werkgroepen. Hierbij hebben we een beroep gedaan op deelnemers om pro-actief te zijn, en te focussen op 2030. En wat heeft dit geleid tot een prachtig resultaat! We hebben een enorme opbrengst met de chat, de Slido-resultaten en de ingevulde werkbladen van de deelnemers. Het merendeel van de participanten sloot de dag dan ook af met een geïnspireerd of nieuwsgierig gevoel, met vertrouwen, hoop en energie om aan de slag te gaan!

Veel deelnemers vroegen ons ook: Wat nu? Zo hebben we op social media gezien dat sommigen onder hen nog verder discussiëerden onder de hashtag #mboin2030. En werd het werkatelier afgesloten met een duidelijke boodschap van: nu moeten we van denken naar doen. Het maakt ons enthousiast om te zien dat er enorme belangstelling is voor de toekomst van het beroepsonderwijs en het laat ons de kracht van een gedeelde visie en co-creatie zien.

We hebben fantastische stappen gezet, maar dit is uiteraard niet het einde van dit proces. We zijn begonnen met het verwerken van de waardevolle opbrengst van het werkatelier. Zowel de inhoudelijke beantwoording van de vragen, als de ideeën over vervolgacties. Wanneer dit rond is, delen we de vervolgstappen van deze beweging op deze website. Houd deze website dus in de gaten! Heb je het werkatelier gemist en wil je in het vervolg actief deelnemen aan een van de initiatieven? Dan ben je uiteraard welkom om je naam te mailen naar mboin2030@minocw.nl.

Tot slot willen we alle deelnemers aan het werkatelier hartelijk danken! Met ieders inbreng zijn we weer tot een verdere verdieping gekomen van de richting waarop we met elkaar willen gaan als het gaat om de toekomst van het (middelbaar) beroepsonderwijs. Ook veel dank aan de werkgroeptrekkers en de werkgroepleden voor hun tijd en grote inzet en aan KaapZ, dat het werkatelier heeft begeleid!

Wordt vervolgd!