ij Vrijdag 12 november stond in het teken van onze online MeetUp. Met veel plezier kijken we daar op terug! De bijdrage van de deelnemers heeft veel inspiratie opgeleverd waarmee we de nieuwe fase van de open aanpak MBOin2030 ingaan.

Liesbeth van den Berg opende de bijeenkomst met een warm welkom voor alle aanwezigen. Vervolgens blikte zij kort terug op de activiteiten en hoe die binnen de open aanpak zijn ingericht in de periode van 2019 tot nu. Het stokje werd daarna overgenomen door Andrea Klaeijsen voor het eerste deel van het programma. In de afgelopen maanden zijn de resultaten van fase 1 en 2 gedocumenteerd in de eindrapportage fase 2. Andrea ging met de trekkers van de werkgroepen in gesprek over de inhoud van de eindrapportage. In deel 2 volgde het gesprek over het vervolg met Wim van Amersfoort en Cees Brouwer, hoe gaan we in fase 3 verder met mboin2030? In deze fase willen we de aanpak richten op ‘leren door te doen’, en gaan we verbinding aan met initiatieven en projecten die de visie MBO in 2030 verder kunnen brengen.

In het volgende deel van het programma, deel 3, hebben de deelnemers hun ideeën, initiatieven,
pilots of experimenten op het desbetreffende thema in kunnen brengen in themasessies. Met de inzet van een Group Decision Room tool (GDR) zijn de initiatieven In kaart gebracht en geprioriteerd. Daarmee is er een overzicht ontstaan met initiatieven waarmee we binnen de open aanpak MBOin2030 van start kunnen gaan.

Aan de deelnemers is ook gevraagd aan te geven welke expertise zij kunnen inbrengen. Wil je ook bijdragen aan deze nieuwe fase en jouw expertise inbrengen stuur dan even een berichtje via e-mail naar mboin2030@minocw.nl.

In de bijlage vind je de presentaties die tijdens deel 1 en 2 van het programma zijn gepresenteerd en de resultaten uit de Mentimeter en de GDR-tool, die we bij de themasessies in deel 3 hebben gebruikt voor het vastleggen en prioriteren van de nieuwe initiatieven. We houden je op de hoogte over het vervolg op de website en in de nieuwsbrief. Binnenkort verwachten wij een oproep te kunnen doen voor initiatieven die zich willen verbinden aan de open aanpak en ook voor de bezetting van de kerngroep die de open aanpak in goede banen leidt.

Met een hartelijke groet,

MBOin2030