Het online werkatelier vindt plaats op donderdag 21 januari 2021 van 9.30 – 17.30 uur. Zet deze datum alvast in je agenda. Als friskijker, dwarsdenker of gewoondoener die betrokken is bij het mbo, nodigen wij je graag voor dit werkatelier uit. Wij stellen je kijk op het mbo in 2030 en de weg daarnaartoe zeer op prijs. Wij nodigen je van harte uit je deskundigheid, ideeën en ambities te delen en te verbinden met die van anderen.

 Wat gaan we precies doen op 21 januari?

 Tussen nu en 2030 verandert er veel in onze samenleving. Het aantal jongeren neemt af en nieuwe technologische ontwikkelingen beïnvloeden ieders werk flink. We wisselen sneller van baan. Het ministerie van OCW heeft daarom in 2019 het initiatief genomen om een strategische visie op het mbo van 2030 te ontwikkelen. Een initiatief dat door de COVID-19-pandemie aan belang heeft gewonnen. De arbeidsmarkt staat onverwacht flink onder druk en de digitalisering is in een versnelling gekomen. Het initiatief van het ministerie is inmiddels uitgegroeid tot een co-creatieproces voor alle betrokken partijen bij het beroepsonderwijs. In een open proces wordt het beroepsonderwijs van de toekomst verkend, evenals de te zetten stappen op weg daarnaartoe. 

De eerste stap in dit proces was een werkatelier in december 2019, met de visie ’MBO in 2030 versie 1.0’ als resultaat. Vijf werkgroepen werken nu aan een verdieping en uitwerking van de volgende thema’s uit deze visie:

– Regionaal ecosysteem
– Centrum voor Innovatie en Beroepsonderwijs
– De veranderende rol van de docent
– Gepersonaliseerd leren
– Valideren

De tussenresultaten zullen de werkgroepen in het tweede online werkatelier presenteren. Net als in het eerste werkatelier gaan alle aanwezigen er vervolgens aan de hand van concrete vragen in groepen mee aan de slag. Om de thema’s, en daarmee de visie, verder met elkaar aan te scherpen en van acties te voorzien.

 Aanmelden en praktische informatie

 Je kunt je tot 18 december 2020 via deze link opgeven voor deelname aan het tweede werkatelier: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmvAQqFyr3WOZK4fjCqoUdNq2cH9EDNKMiLzvtBN86HS1qNQ/viewform . Let op: ervaring leert dat de bevestigingsmail kan belanden in de spam-sectie van je mailbox!

Het online werkatelier wordt begeleid door KaapZ. Zij zorgen voor een strak gestructureerd en afwisselend programma, voorzien van voldoende pauzes, om er een prettige ervaring van te maken.

Op een later moment ontvang je het definitieve programma en de bijbehorende stukken. Bij te veel aanmeldingen zorgen wij voor een gebalanceerde mix in de aanwezige perspectieven. Daarbij letten wij op achtergrond, rol, functie en geografische spreiding.

NB: meedoen is alleen mogelijk als je de hele dag aanwezig kan zijn! Meedoen aan losse delen van het programma is niet mogelijk.

Wij kijken ernaar uit je te zien op 21 januari 2021!

Vriendelijke groet,

Namens de kerngroep van MBO in 2030:
Edwin van Dis – CGI
Karin Collombon – Provincie Limburg
Riemie Zuiderveld – ROC Friese Poort
Cees Brouwer – adviseur
Maartje Vedder – OCW
Liesbeth van den Berg – OCW
Amina Hashi – OCW

En namens de werkgroepen van MBO in 2030:
Wim van Amersfoort – adviseur en onderzoeker
Tsjerk Bottema – Provincie Fryslân
John Schobben – ROC De Leijgraaf
Andrea Kleaijsen – VISTA
Marc van der Meer – Universiteit van Tilburg
Cees Brouwer – adviseur (tevens lid kernteam)