Meer dan 300 betrokkenen in en rondom het mbo hebben zich tussen eind 2019 en begin 2021 in een co-creatieproces beziggehouden met de vormgeving van het toekomstige beroepsonderwijs. In wisselende samenstellingen werkten zij aan de volgende maatschappelijke opgave:

Hoe zorgen wij voor een toegankelijk, toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig (middelbaar) beroepsonderwijs in iedere regio in 2030, toegespitst op de persoonlijke leer- en ontwikkelbehoeften van de deelnemende studenten en volwassenen?

De eerste fase van het co-creatieproces van MBOin2030 resulteerde in een strategische visie in wording waaruit vijf belangrijke thema’s zijn geselecteerd. Deze thema’s zijn in vijf werkgroepen verbreed, verdiept en verrijkt met inspirerende voorbeelden. De tussentijdse opbrengsten uit de werkgroepen zijn samengevat in de publicatie: Bouwstenen voor een toekomstperspectief op het mbo in 2030. Deze opbrengsten omvatten belangrijke bouwstenen en componenten voor het verder verkennen en vormgeven van de toekomst.

Geïnteresseerd in de rapportage? De publicatie is toegevoegd in de link hieronder en te vinden onder het kopje downloads.