Op woensdag 21 april stond MBOin2030 op het Ontwikkeling Telt Festival! Tijdens het online festival dat op 20, 21 en 22 april plaatsvond, werden drie dagen lang mooie voorbeelden en effectieve aanpakken gepresenteerd . Persoonlijke verhalen werden gedeeld door mensen die stappen hebben gezet en bijzondere resultaten hebben bereikt.

Riemie Zuiderveld en Cees Brouwer namen enthousiast  de bezoekers op woensdag 21 april mee in de online workshop waarbij de innovatieve open aanpak (MBOin2030), samenwerken aan beroepsonderwijs voor nu en in de toekomst centraal stond.                                                                                               

Cees, trekker van de werkgroep validering, begon de sessie met een terugblik op de afgelopen periode waarin onder twee werkateliers hebben plaatsgevonden.

‘’Het bijzondere aan de werkateliers was dat alle belanghebbenden binnen het mbo bij elkaar kwamen om mee te denken en in een co-creatie vorm te geven aan het toekomstbeeld in 2030’’, aldus Cees.

De grote opkomst in het  eerste werkatelier (dec. 2019) heeft de eerste twee praatplaten én een eerste document opgeleverd wat de basis gevormd heeft voor de start van de vijf werkgroepen. Elke werkgroep houdt zich bezig met één specifiek thema. Tijdens het  online Festival Ontwikkeling Telt is ingegaan op de open aanpak en onder andere op het thema Validering, zo heeft deze werkgroep zich achter de schermen een jaar lang bezig gehouden met de detaillering en het vormgeven van de deelonderwerpen binnen het thema Validering.                                                                                 

Vervolgens is ingegaan op het tweede werkatelier dat in januari 2021 plaatsvond en waar ruim 200 personen bijeenkwamen, een mooie prestatie! Momenteel zijn de werkgroepen bezig met het borgen van de uitkomsten uit het vorige werkatelier en met het vormen van bouwstenen die gebruikt kunnen worden bij de weg naar  het mbo in 2030. Daarnaast zijn de werkgroepen bezig met de voorbereiding van de volgende fasen, waarin de bevindingen een vervolg krijgen. 

Als voorbeeld van de werkwijze binnen de Open aanpak werden de aanwezigen meegenomen in de tussenresultaten van de werkgroep Validering, waaronder de praatplaat die ontwikkeld is. In een massive open online course (MOOC), een online samenwerkingsplatform, had iedereen die deelnam aan de werkgroep de mogelijkheid om mee te denken over de onderwerpen binnen dit thema, vragen te stellen en met elkaar het gesprek hierover aan te gaan. Eén van de aanwezigen bij het webinar mboin2030 op het Festival Ontwikkeling Telt en óók deelnemer was bij de MOOC die de werkgroep Validering georganiseerd heeft, zegt hierover:

 ‘’Door deze procesvorm heeft iedere deelnemer tijdens de dialogen veel nieuwe zaken geleerd en hebben we onze beelden kunnen bijstellen richting een nieuwe visie (LLO in de praktijk). We hebben zelf dus het proces dat Cees net zo mooi benoemde in de praktijk ervaren. Naast leren met het hoofd ook ons hart en handen ingezet, wat zo nodig is om zaken praktisch te maken met elkaar en wat aansluit bij studeren en werkgeven van de toekomst.’’

In de afgelopen periode zijn meer dan 50 voorbeelden opgehaald van initiatieven die een gepersonaliseerde leerroute aanbieden. Cees benadrukt dat het niet uitmaakt welk niveau, achtergrond of ervaring iemand heeft, de persoonlijke leerroute start namelijk op het punt waarin men uitgaat van de kennis, ervaring en vaardigheden die de persoon bezit. Het uitgangspunt is dat de regie bij de lerende ligt, zo zegt Cees:

‘’Uitgaan van wat je al weet of kunt is dat je een geweldige motivatie neerlegt bij de persoon die gaat leren, daarboven gaan wij een leertraject aanmaken waarin je kennis en kunde krijgt aangereikt en ook waar je dat geleerde kunt toepassen. Daarom noemen we het ook dialogisch leren en valideren.’’

Cees eindigt nogmaals met de oproep aan de deelnemers om met hun specifieke kennis en ervaringen mee te denken en bij te dragen aan het toekomstperspectief van de Open Aanpak mbo in 2030. 

De chat wordt hierna overstroomd met reacties van enthousiaste deelnemers die graag willen meedenken en betrokken willen zijn bij de Open Aanpak, één van de deelnemers beargumenteert dit als volgt:  

 ‘’Ik wil bijdragen om de aandacht voor de docenten te houden. Als loopbaan adviseur spreek ik regelmatig docenten en hoor en zie ik wat onderwijs ontwikkeling met ze doet.’’

 

 

Denk je graag mee aan de vorming van het mbo onderwijs in 2030? Wil je meer weten over de open aanpak? Mail ons via: mboin2030@minocw.nl