Update 7 februari 2022: we zoeken alleen nog gericht naar een kerngroeplid vanuit de regionale overheid. Daarnaast staat de expertpool nog open voor aanmeldingen. Voor de overige functies hebben zich inmiddels voldoende geschikte kandidaten gemeld.

De aankomende periode van MBO in 2030 staat in het teken van “leren van en door doen”. Ons belangrijkste doel is om een beweging van vernieuwing in het mbo te creëren, waardoor we ontdekken of de visie MBO in 2030 de juiste elementen bevat. Dit willen wij bewerkstelligen door initiatieven vanuit de mbo-praktijk aan de open aanpak te verbinden. We willen gezamenlijk leren door te ervaren en verbinden. Zo ontwikkelen we stap voor stap de toekomst van het MBO. In de bijlage is een uitgebreider plan van deze volgende fase te vinden.

Er staan nu een aantal vacatures open voor mensen die we nodig hebben om de open aanpak samen met ons te coördineren! Wil je ook bijdragen aan deze nieuwe fase en jouw expertise inbrengen? Stuur dan een bericht via de e-mail naar mboin2030@minocw.nl.

Vacatures kerngroep - bedrijfsleven en regionale overheid

Voor de volgende fase zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor in de kerngroep. Ben jij iemand uit het bedrijfsleven en/of iemand van gemeente of provincie en wil jij het mbo elke dag weer steeds mooier maken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De kerngroep organiseert en faciliteert het proces van de aanpak. Als lid van de kerngroep ga je aan de slag met:

  • Het bewaken van de principes van co-creatie en MBO in 2030. Je zorgt er samen met de kerngroep voor dat de visie van MBO in 2030 herijkt en verrijkt kan worden;
  • De voortgang en kwaliteitsbewaking van alle actielijnen;
  • Organiseren dat studenten betrokken worden;
  • Het bepalen of een nieuw thema een plek moet krijgen in de open aanpak en daarvoor een passende aanjager zoeken.

Als lid van de kerngroep ben je ministens één dag per maand beschikbaar. De kerngroep komt maandelijks bijeen om de huidige stand van zaken te bespreken en te sparren over de vervolgstappen. Daarnaast kan het zo zijn dat je tijdelijk buiten de kerngroep om nog samenwerkt met de aanjagers en experts. Indien nodig bieden we een financiële vergoeding voor de werkzaamheden.

De kerngroep waarmee je samenwerkt bevat al de volgende perspectieven: (oud) mbo-bestuurder(s), een opleidingsadviseur van een ROC, mbo-docent(en), de Rijksoverheid (OCW) en de onderwijsinspectie.

Vacatures thematische aanjagers - 'regionaal ecosysteem/CIB' en 'valideren'

Voor de volgende fase zijn wij op zoek naar twee aanjagers: een op het gebied van regionaal ecosysteem/CIB en een aanjager dialogisch valideren. Voel jij je eigenaar van één van de twee thema’s en wil jij je het verschil maken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als aanjager sta je met één been in en één been buiten de open aanpak en zorg je ervoor dat jouw thema in ontwikkeling blijft samen met collega-aanjagers. Daarnaast ben je als aanjager ook verantwoordelijk voor:

  • Het vertegenwoordigen van de open aanpak op het thema in andere media en aanpakken;
  • Ben je continu op zoek naar vernieuwende initiatieven;
  • Verbind je initiatieven van binnen en buiten de aanpak;
  • Adviseer je initiatieven en de kerngroep;
  • Denk je mee met de kerngroep vanuit de inhoud.

Als aanjager dien je minimaal 2 dagen in de maand beschikbaar te zijn. Ook voor aanjagers is er indien nodig een financiële vergoeding beschikbaar.

Vacatures expertpool

Voor de volgende fase zijn wij op zoek naar experts. Heb jij relevante kennis voor het mbo van de toekomst en wil jij jouw steentje bijdragen daar waar nodig is? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als expert kun je ad-hoc gevraagd worden om te adviseren over specifieke thema’s of invalshoeken. Dit mag vanuit jouw eigen ervaring zijn, bijvoorbeeld: student, docent, ondernemer etc. Maar ook vanuit jouw expertise op een bepaald kennisgebied. Als expert kom je in een expertpool waar je flexibel inzetbaar bent. Je bent er om een realistisch beeld te geven van hoe het er in de praktijk aan toe gaat of om inzicht te geven in de bestaande kennis op een bepaald thema. Je adviseert en ondersteund zo de kerngroep en aanjagers of specifieke initiatieven bij het proces en de inhoud.

Als expert kun je geen aanspraak maken op een financiële vergoeding. Uiteraard staat het je vrij om een adviesvraag te weigeren als het op dat moment niet uitkomt.