Het Ontwikkeling Telt Festival is een driedaags online festival (20, 21 en 22 april) voor mensen die zich inzetten voor een Leven Lang Ontwikkelen en/of het verminderen van laaggeletterdheid. Het festival is een vervolg op de eerdere congressen van Tel mee met Taal en Leven Lang Ontwikkelen, en wordt georganiseerd door de Rijksoverheid en de SER. Tijdens dit festival gaan we met elkaar in gesprek over wat we kunnen doen, om ervoor te zorgen dat iedere volwassene in Nederland over voldoende basisvaardigheden beschikt om zelfstandig mee te kunnen doen in onze maatschappij, en zich een leven lang blijft ontwikkelen. De open aanpak MBO in 2030 is onderdeel van het programma. Iedereen kan zich gratis inschrijven voor het festival en daarmee ook voor onze sessie. Voor aanmelding, zie https://www.ontwikkelingteltfestival.nl/registreren/

 

Wat gaan wij daar doen? Onze sessie zal jou uitdagen om mee te denken, te doen en te helpen voor een schitterend mbo in 2030!

Datum en tijd: 21 april van 14.15 tot 15.00 uur

 

Het is een tijd met snelle sociaal-culturele, economische en technologische veranderingen. Om (in je beroep) bij te blijven is het noodzakelijk – naast een goede startopleiding – jezelf een leven lang te blijven ontwikkelen. Het aantal studenten in de initiële opleidingen neemt af, steeds vaker vragen werkenden om aanvullende scholing. Dat betekent dat de maatschappelijke opdracht voor het (middelbaar) beroepsonderwijs geleidelijk verandert. In ons toekomstbeeld van 2030 bewegen studerenden, werkenden en werkzoekenden zich blijvend in bij hen passende leerroutes. Op die manier komen hun persoonlijke ontwikkeling en talenten maximaal tot ontplooiing, met mogelijkheden voor specialisatie en om- en bijscholing op uiteenlopend niveau. Daardoor kunnen zij een optimale bijdrage aan de samenleving en de arbeidsmarkt leveren.

Om deze toekomstbeelden te realiseren is de behoefte om de aanwezige kennis en ideeën bij elkaar te brengen en de aanwezige krachten te bundelen vorm gegeven in het initiatief mbo2030. Werkgevers, publieke en private opleiders en overheid hebben hier in 2020 samen verder vorm aan gegeven in werkateliers en werkgroepen in een unieke open aanpak. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: het flexibiliseren van het onderwijs, de veranderende rol docenten, nieuwe manieren van valideren, het regionale ecosysteem beter integreren in het beroepsonderwijs en het concept van het Centrum voor Innovatie en Beroepsonderwijs.

 

Cees Brouwer neemt je mee in de beweging, inspireert en zet je aan het denken…