Gepersonaliseerd leren

Uitleg over het thema:

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. De dynamiek vanwege de energietransitie, technologisering, digitalisering, migratie etc. vraagt om grote aantallen hoogwaardige vakkrachten met vaardigheden, die up to date zijn. Dat kan niet alleen gerealiseerd worden door jonge mensen, die afstuderen in het initieel onderwijs, maar vraagt ook om substantiële op –en bijscholing van volwassenen. Om daarbij zoveel mogelijk mensen te bereiken is gepersonaliseerd leren en ontwikkelen, in aansluiting op de regelmatig veranderende vraag van de arbeidsmarkt, noodzakelijk. Dat kan in formeel diplomagericht onderwijs, maar ook andere, niet diplomagerichte opleidingsvormen zijn mogelijk.

Daarbij is het van belang om oog te houden voor de risico’s op kansenongelijkheid in de samenleving en het gegeven dat teveel mensen nog niet participeren. Het mbo is de onderwijssector die voor mensen met uiteenlopende talenten het verschil kan maken, ook voor jongeren met een relatief trage start in het onderwijs of voor mensen, die nu nog aan de kant staan. Dat verschil kan het mbo beter maken als er in het onderwijs goede aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling van de leerling/student en wat van daaruit bij de student past in het kader van studie –en loopbaankeuze en een passende manier van leren.

De dynamiek van de arbeidsmarkt en de gevolgen daarvan voor de gevraagde kwaliteiten van afgestudeerden laten zich moeilijk voorspellen, maar deze zullen altijd gaan om een combinatie van generieke vaardigheden en beroepsspecifieke vaardigheden. Sommige beroepen vragen om specialistisch vakmanschap, andere om meer generalistisch vakmanschap. Als dalende studentenaantallen druk gaan uitoefenen op de doelmatigheid van het onderwijs, kan het relevant zijn om te kijken welke soort vaardigheden het beste waar georganiseerd kan worden.

 Voor de de eindrapportage uit 2021 op dit thema heeft een werkgroep van 5 bestuurders/managers van mbo-scholen, 4 docenten, 2 beleidsmedewerkers van mbo-scholen, 5 vertegenwoordigers van koepelorganisaties, 1 iemand werkzaam zijn bij de overheid, 1 iemand uit het bedrijfsleven en 3 personen uit overige perspectieven de basis gelegd. Je kunt onder het tabblad ‘downloads’ de stukken vinden die de werkgroep heeft opgeleverd.

    De praatplaat die de werkgroep heeft ontworpen:

    Aanjager: John Schobben (practor De Leijgraaf)