Centra voor Innovatie en Beroepsonderwijs

Uitleg over het thema:

In 2030 heeft elke regio een geïntegreerd Regionaal Centrum voor Innovatie en Beroepsonderwijs (CIB), een hybride leeromgeving met een eigen innovatieagenda voor het beroepsonderwijs. Het is hèt centrum in de regio waarbinnen het beroepsonderwijs (vmbo, mbo, ho), bedrijfsleven (start- ups, mkb, multinationals), gemeenten, jeugdzorg en buurt- en wijkcentra nauw samenwerken aan de ontwikkelingskansen en bestaanszekerheid van iedereen in de regio. Hier krijg het regionale ecosysteem dus een fysieke vorm die ontmoeting en uitwisseling bevordert. De CIB’s worden bekostigd door de rijksoverheid, door regionale overheden en bedrijven. Dit vertaalt zich in het bestuur van het CIB (corporate governance).

De bereikbaarheid van het onderwijs is verzekerd door digitalisering van (een deel van) het aanbod (afstandleren) en een goede ontsluiting van de CIB-campussen met openbaar vervoer. Bij drastisch dalende studentenaantallen is de rijksbekostiging aan het CIB zodanig dat een basisinfrastructuur voor het onderwijs in stand gehouden kan worden.

Voor de de eindrapportage uit 2021 op dit thema heeft een werkgroep van 12 bestuurders/managers van mbo-scholen, 2 docenten, 1 beleidsmedewerker van een mbo-school, 13 vertegenwoordigers van koepelorganisaties, 3 mensen die werkzaam zijn bij de overheid, 1 student en 8 personen uit overige perspectieven de basis gelegd. Je kunt onder het tabblad ‘downloads’ de stukken vinden die de werkgroep heeft opgeleverd.

     

    De praatplaat die de werkgroep heeft ontworpen:

    Aanjagers: Nanke Kraehe en Margot Felix