Het aanmelden voor het online werkatelier op donderdag 21 januari 2021 is gestopt! Tijdens het aankomende werkatelier willen we samen de strategische visie en tussenresultaten uit de werkgroepen aanscherpen en van acties voorzien voor een toegankelijk, toekomstbestendig en kwalitatief goed beroepsonderwijs in iedere regio. 

Oproep aan het bedrijfsleven en (oud-)studenten

De afgelopen drie weken zijn we overspoeld met aanmeldingen, dank aan eenieder die zijn of haar interesse heeft laten blijken door zich aan te melden! Verhoudingsgewijs hebben we minder aanmeldingen gekregen van mensen uit het bedrijfsleven en (oud-)studenten die met het beroepsonderwijs te maken hebben. Behoor je daartoe en wil je deelnemen aan het werkatelier op donderdag 21 januari 2021? Dan is het nog mogelijk om jezelf op te geven via het aanmeldformulier hieronder. Wij vinden het namelijk belangrijk om een gebalanceerde mix in de aanwezige perspectieven te hebben. Bij te veel aanmeldingen zorgen wij voor een gebalanceerde mix in de aanwezige perspectieven. Daarbij letten wij op achtergrond, rol, functie en geografische spreiding.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmvAQqFyr3WOZK4fjCqoUdNq2cH9EDNKMiLzvtBN86HS1qNQ/viewform  
NB: meedoen is alleen mogelijk als je de hele dag (van 09.00 uur t/m 15.30 uur) aanwezig kan zijn! Meedoen aan losse delen van het programma is niet mogelijk.

Programma en bijbehorende stukken volgen

Het online werkatelier wordt begeleid door KaapZ. Zij zorgen voor een strak gestructureerd en afwisselend programma, voorzien van voldoende pauzes, om er een prettige ervaring van te maken. KaapZ en de werkgroepen zijn momenteel bezig met de voorbereidingen voor het werkatelier. Het programma en bijbehorden stukken volgen in het nieuwe jaar!

Wij wensen je alvast fijne (feest)dagen toe en kijken ernaar uit je te zien op 21 januari 2021!

Vriendelijke groet,

Namens de kerngroep van MBO in 2030:
Edwin van Dis – CGI
Karin Collombon – Provincie Limburg
Riemie Zuiderveld – ROC Friese Poort
Cees Brouwer – adviseur
Maartje Vedder – OCW
Liesbeth van den Berg – OCW
Amina Hashi – OCW

En namens de werkgroepen van MBO in 2030:
Wim van Amersfoort – adviseur en onderzoeker
Tsjerk Bottema – Provincie Fryslân
John Schobben – ROC De Leijgraaf
Andrea Kleaijsen – VISTA
Marc van der Meer – Universiteit van Tilburg
Cees Brouwer – adviseur (tevens lid kernteam)