In januari 2021 vond het tweede werkatelier van MBO in 2030 plaats waarin we de strategische visie in wording gericht op het beroepsonderwijs in 2030 verder hebben ontwikkeld op basis van
de bouwstenen uit het eerste werkatelier en de 5 werkgroepen. 

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan het documenteren en verder uitwerken van
alle inspirerende inbreng vanuit de 5 werkgroepen en de werkateliers.
Dat heeft geresulteerd in een waardevol document, waarin de opbrengst tot nu toe is
vastgelegd. 

Geïnteresseerd in het document? De publicatie is toegevoegd in de link hieronder en te vinden onder het kopje downloads.