In januari 2021 vond ons tweede werkatelier plaats waarin we de strategische visie in
wording gericht op het beroepsonderwijs in 2030 verder hebben ontwikkeld op basis van
de bouwstenen uit het eerste werkatelier en de 5 werkgroepen. 

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan het documenteren en verder uitwerken van
alle inspirerende inbreng vanuit de 5 werkgroepen en de werkateliers.
Dat heeft geresulteerd in een waardevol document, waarin de opbrengst tot nu toe is
vastgelegd. 

Vervolgens is met een aantal stakeholders met een verschillend perspectief nagedacht
over de manier waarop we een volgende ontwikkelstap kunnen maken binnen de open
aanpak gericht op het beroepsonderwijs in 2030. 

Die resultaten willen we graag met jullie delen, als betrokkene of geïnteresseerde.
Behalve het delen van de resultaten willen we vooral ook de ideeën voor de volgende
ontwikkelstappen bij jullie toetsen en inspiratie ophalen hoe we de ideeën en bouwstenen
kunnen ombuigen naar concrete activiteiten en ontwikkelpaden voor de komende periode.
Van denken naar doen!

We nodigen u dan ook graag uit om mee te denken in een online Meetup op 12 november
a.s. van 13.00 – 16.00 uur. 

>> U kunt zich hier inschrijven voor de Meetup MBOin2030 

We hebben maximaal plek voor 200 man. In de week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u van ons het programma en de link om deel te kunnen nemen aan de Meetup. 

Wij kijken er naar uit om u weer te ontmoeten en samen te werken aan een
toekomstgericht (middelbaar) beroepsonderwijs!