DNa het werkatelier in januari 2021 is het even stil geweest wat betreft de activiteiten van onze aanpak en de mogelijkheden om daaraan bij te dragen. De kerngroep MBO in 2030 en werkgroeptrekkers hebben echter niet stil gezeten! We zijn hard aan de slag gegaan om alle opbrengsten tot nu toe te verzamelen én over een vervolgaanpak na te denken. En dat bleek veel werk, door het grote bereik van de aanpak en de overvloed aan bijdragen vanuit de werkgroepen en de werkateliers.

De werkgroeptrekkers zijn bezig om te documenteren wat er inmiddels aan inhoudelijke bouwstenen ligt voor het MBO in 2030. Eerder is door hen al een tussenrapportage op hoofdlijnen gepubliceerd en nu werken ze aan een uitgebreide eindrapportage.

Ondertussen is expert ‘open aanpakken’ Max Herold gevraagd om met ons te werken aan een opzet voor een vervolgaanpak. De kerngroep en werkgroeptrekkers hebben daarvoor net als in eerdere fases mensen vanuit nog ontbrekende blikvelden uitgenodigd, bijvoorbeeld iemand die meedenkt vanuit perspectief van het bedrijfsleven. Max Herold maakt gebruik van een tool voor een digitale Group Decision Room (x-leap). Hierin werken we in drie blokken toe naar een plan van aanpak.

Om een indruk te geven van wat er gebeurt, willen we deze activiteiten transparant maken middels een activiteitenagenda. Hierin is ook een mogelijke sessie voor andere betrokkenen en geïnteresseerden opgenomen, houdt onze communicatiekanalen dus goed in de gaten als je daar aan mee zou willen doen! Dit najaar voorzien we dat we kunnen aangeven hoe we op langere termijn verder gaan en hoe iedereen daar aan kan meedoen.

Ondertussen zien wij vele mooie voorbeelden van koplopers voorbij komen, die al aan de slag zijn en gaan met het mbo aan de toekomst. Het mbo staat nooit stil, op naar 2030!

 

 

Activiteiten met korte toelichting

 

2 juni 2021: Opstapsessie – Lessons learned t/m fase 2  

  • Gezamenlijke sessie kerngroep en werkgroeptrekkers

 Toelichting: Kerngroep en werkgroeptrekkers hebben samen teruggeblikt op het afgelopen jaar en daaruit ‘lessons learned’ gehaald voor een volgende fase.

  

14 juni-27 juni 2021: Blok 1- WHY van de vervolgaanpak  

  • A-sychroon werken in digitale ‘Group Decision Room’ tool onder leiding van Max Herold

 Toelichting: In de GDR beantwoorden we asynchroon (=tijd- en locatieonafhankelijk) de vragen over het doel van de volgende fase van MBO 2030. Waar gaat MBOin2030 inhoudelijk over in een volgende fase en wie moeten daar aan sowieso meedoen? In een periode van twee weken krijgen de betrokkenen de gelegenheid om via de GDR-tool hun eigen inbreng te leveren ter voorbereiding op de afsluitende ‘live’ sessie.

  

7 juli 2021: Blok 1 – afsluiting  

  • Gezamenlijke sessie kerngroep, werkgroeptrekkers en genodigden

 Toelichting: De uitkometsen van de GDR-tool worden gebruikt als input voor de gezamenlijke sessie met de betrokkenen onder leiding van Max Herold. We werken toe naar een gezamenlijke beeld over de “WHY” aan de hand van de eerder geleverde inbreng.

 

29 juli- 27 augustus 2021: Blok 2 – HOW van vervolgaanpak 

  • A-sychroon werken in digitale ‘Group Decision Room’ tool onder leiding van Max Herold

 Toelichting: In blok 2 gaan we in op de ‘HOW’: hoe gaan we de aanpak in het vervolg organiseren. Willen we weer werken met werkateliers of kiezen we een andere vorm bijvoorbeeld? In een periode van vier weken krijgen de betrokkenen asynchroon de gelegenheid om via de tool hun eigen inbreng te leveren.

  

31 augustus 2021: deadline uitgebreide rapportage door werkgroeptrekkers

  

1 september 2021: Blok 2 – afsluiting  

  • Gezamenlijke sessie kerngroep, werkgroeptrekkers en genodigden

 Toelichting: De uitkomsten uit de tool worden gebruikt als input voor de gezamenlijke sessie met de betrokkenen onder leiding van Max Herold. We werken toe naar een gezamenlijke beeld over de “HOW’ aan de hand van de antwoorden op de vragen uit blok 2 ingebracht via de GDR-tool.

 

6 september – 20 september: Blok 3 – WHAT van vervolgaanpak 

  • A-sychroon werken in digitale ‘Group Decision Room’ tool onder leiding van Max Herold

Toelichting: In blok 3 richten we ons op de WHAT: wat gaan we de aankomende tijd  concreet organiseren zodat de open aanpak weer verder kan? In een periode van twee weken krijgen de betrokkenen de gelegenheid om via de tool hun eigen inbreng te leveren.

 

SAVE THE DATE: Mogelijk ‘mini werkatelier’ (werksessie): huidig voorstel vrijdag 1 oktober 2021 

  • Uitkomsten van blok 1 en 2 voorleggen aan alle betrokkenen bij de open aanpak MBO in 2030.

 Toelichting: we willen graag een weer een werkatelier organiseren waarbij alle geïnteresseerden kunnen meebeslissen over onze plannen voor een vervolg van de open aanpak. Begin september bepalen we of 1 oktober haalbaar is of dat we voor een andere, latere datum moeten kiezen.

 

6 oktober 2021: Blok 3 – afsluiting 

  • Gezamenlijke sessie kerngroep, werkgroeptrekkers en genodigden

 Toelichting: De output uit de GDR-tool wordt gebruikt als input voor de gezamenlijke sessie met de betrokkenen onder leiding van Max Herold. We werken toe naar een gezamenlijk beeld over de opzet van een vervolg van de open aanpak aan de hand van de eerder geleverde inbreng en de mogelijke uitkomsten van het mini-werkatelier van 1 oktober.

 

Na 6 oktober: vervolgfase open aanpak

 Als de kerngroep de structuur en planning van de open aanpak goed heeft opgezet, zorgen zij voor een oproep met daarin informatie over hoe iedereen weer mee kan doen aan het vormgeven van het mbo van 2030.