In opdracht van de kerngroep MBO in 2030 is een unieke MOOC uit over dialogisch valideren gestart op 05 oktober 2020. Je kunt je nog inschrijven en participeren tot 2 november 2020. Via de MOOC zal het thema valideren in 2030 worden uitgediept, als uitbreiding van onze visie op het mbo in 2030 uit het werkatelier van december 2019. Deze visie in wording beschrijft een gezamenlijk ontwikkelde toekomstperspectief. De verdere uitwerking en verdieping vindt plaats in vijf werkgroepen, waarvan MBO2030 Valideren er één is. De input wordt uiteindelijk in een tweede werkatelier gebruikt om een uitvoeringsagenda op te stellen. 

Over Dialogisch Valideren in 2030

In 2030 is het mogelijk om overal formeel, non-formeel en informeel te leren én het geleerde te laten valideren. De civiele waarde van allerlei leerervaringen wordt op onderdelen los gewaardeerd en vastgelegd in badges, certificaten, diploma’s praktijkverklaringen en/of andersoortige verklaringen. Hiermee is de ruimte voor individueel maatwerk gecreëerd en kan je je levenlange ontwikkel pad zelf managen. Werkgevers en scholen kunnen hun competentiesystemen op de ontwikkelpaden van hun werknemers, klanten, of studenten afstemmen en profiteren van jouw continue leeractiviteiten. Allerbelangrijkst is dat je begrijpt dat je altijd leert terwijl je met iets bezig bent en dat je dat leren alleen maar hoeft te valideren.

Hoe werkt de MOOC?

  • Deze MOOC is voor iedereen die zich bezig houdt met leren en ontwikkelen, onderwijs en arbeidsmarkt op een inspirerende, toekomstgerichte manier met elkaar wil verbinden. Denk aan adviseurs, bemiddelaars, intermediairs, werkgevers, managers in bedrijven en onderwijsorganisaties en uiteraard de lerende zelf. Deze uitnodiging mag in het eigen netwerk aan anderen worden doorgegeven.
  • Onze MOOC is een Massive Open Online Course welke toegankelijk is voor iedereen. Deze MOOC heeft een duur van 3 weken en iedereen kan meedoen wanneer hij/zij in de gelegenheid is.
  • Er zijn dus geen vaste tijden, die bepaal je zelf gedurende de drie weken. De MOOC is verdeeld in 3 levels (hoofdstukken), waarbij er elke week een nieuw level ‘open’ gaat. Gedurende de MOOC wordt je begeleid door moderatoren. 
  • Je kunt je elk moment inschrijven. Daarmee heb je toegang tot een inleidend hoofdstuk, waarin de doelstelling van MBO2030 en de resultaten van de werkatelier compact worden gedeeld. Ook krijg je toegang tot de al geopende levels en in een later stadium de nieuw geopende levels.

Voor meer informatie over de MOOC en om jezelf in te schrijven, ga naar: https://nextlearningvalley.com/moocs/dialogisch-valideren/