Na de zomervakantie zijn alle vijf de werkgroepen binnen de open aanpak MBO in 2030 van start gegaan. Zij zijn hard aan het werk om verschillende onderdelen van de visie uit het eerste werkatelier te verdiepen. Alle uitkomsten worden gepresenteerd en breed besproken op het eerstvolgende online werkatelier op donderdag 21 januari 2021. 

Hieronder is per werkgroep kort beschreven waar zij mee bezig zijn. Ben jij geïnteresseerd in deelname aan een werkgroep? Meld je dan voor de eerste vier werkgroepen aan via MBOin2030@minocw.nl. De vijfde werkgroep werkt met een MOOC, daarvoor aanmelden kan via https://nextlearningvalley.com/moocs/dialogisch-valideren/.

Werkgroep 1: Regionaal ecosysteem

Donderdag 8 oktober is de werkgroep “Regionaal ecosysteem” gestart. Zij hebben besloten zich de aankomende tijd vooral te richten op de volgende vragen:

 • Wat is een regio? Vanuit welke invalshoek definieer je een regio?
 • Wat is een regionaal ecosysteem?
 • Hoe verhouden het regionaal ecosysteem en het mbo zich tot elkaar?
 • Wat is de kerntaak van het mbo (als onderdeel van de leerlijn)?

De aankomende tijd gaan zij de antwoorden hierop samen onderzoeken via online werksessies. 

Werkgroep 2: Centra voor Innovatie en Beroepsonderwijs (CIB)

De werkgroep CIB is op 9 september gestart en werkt met online werksessies, net als de werkgroep regionaal ecosysteem. De werkgroep wil zich in de volgende sessies buigen over de volgende vragen:

 • Hoe ziet een CIB er uit? Denk je aan een fysiek gebouw of aan een netwerk?
 • Wie vanuit het regionale ecosysteem is betrokken bij het CIB?
 • Hoe bestuur en organiseer je zo’n CIB?
 • Wie bestuurt een CIB (welke actoren)? Hoe zorgen we dat daarin de verschillende belangen zijn vertegenwoordigd?
 • Wat is de rol van verschillende betrokken actoren?

Werkgroep 3: Gepersonaliseerd leren

Ook de werkgroep “Gepersonaliseerd leren” heeft op woensdag 9 september een online startsessie gehad. Er zijn  drie hoofdthema’s naar voren gekomen die in subteams zullen worden uitgewerkt:

 1. Definitie van- en onderzoek naar gepersonaliseerd leren
 2. Gepersonaliseerd leren en het curriculum (inrichting van het onderwijs)
 3. Doelgroepgerichte kijk op gepersonaliseerd leren.

Werkgroep 4: Veranderende rol docenten

Op donderdag 24 september is de werkgroep “Veranderende rol van docenten” gestart. Uit de startsessie zijn drie subteams ontstaan. Deze subteams zullen de aankomende tijd de rollen en taken van docenten in het mbo identificeren binnen drie typen leeromgevingen:

 1. Het onderwijs binnen de schoolomgeving
 2. Het hybride onderwijs
 3. Bedrijven en instellingen waar het leren en werken gelijk opgaan

De subgroepen doen dat vanuit het nu en gaan vervolgens ook onderzoeken wat er gaat veranderen richting het mbo van 2030 (dynamiseren). Daarbij worden doe-, denk- en leertaken onderscheiden voor verschillende onderdelen van het werk van de docent.

Werkgroep 5: Valideren

Er is een Massive Open Online Course (MOOC) over “Dialogisch Valideren” gebouwd. De MOOC staat sinds 28 september open en bestaat uit vier thema’s. Elke week staat een thema in het daglicht:

 1. Kennismaking – open vanaf maandag 28 september
 2. Waarom dialogisch valideren?  – open vanaf maandag 5 oktober
 3. Hoe dialogisch valideren? – open vanaf maandag 12 oktober
 4. Wat doe je bij dialogisch valideren?  – open vanaf maandag 19 oktober

Via deze MOOC is er sprake van social learning omdat de cursisten op elkaar kunnen reageren. Daarnaast hebben cursisten zelfregie over hun eigen leerproces doordat zij zelf in kunnen delen wanneer zij aan de slag gaan. Momenteel telt de MOOC al bijna 200 leden! Wil jij meepraten over valideren? Meld je dan aan voor de MOOC “Dialogisch Valideren” via: https://nextlearningvalley.com/moocs/dialogisch-valideren/